Thursday, October 7, 2010

extranet

adalah rangkaian peribadi yang menggunakan teknologi internet dan sistem telekomunikasi awan untuk bahagian dalam berkongsi maklumat peniaga dan operasi dengan pembekal,penjual ,rakan kongsi,pelanggan, atau perniagaan kongsi yang lain. extranet digunakan adalah penting untuk meningkatkan keselamatan hubungan bahagian-bahagi dalm internat. capian kedapa exranet biasanya di hadkan dengan perjanjian oleh pihak-pihak yang berkerjasama, dikawa;l dengan ketat dan hanya dibenarkan kepada pekerja yang diberi kuasa. 
 
fungsi exranet


No comments:

Post a Comment